Archive for the ‘PRE-INTERMEDIATE’ Category

Murat Kurt İle ‘İngilizce’de Zamanlar’ Semineri…

Posted by admin On Aralık - 9 - 2011

‘İngilizce’de Zamanlar’ Semineri JUST ENGLISH CENTER’da!

Murat Kurt İle ‘İngilizce’de Zamanlar‘ Semineri 10.12.2011 Cumartesi 13.45′de Just English Center’da!

Yer: Just English Center / KADIKÖY ŞUBESİ
Tarih: 10.12.2011
Saat: 13.45

Katılım ÜCRETSİZDİR!
(Katılımcıların Başvuru İçin:(0216)700 1 007 Nolu Telefondan İsim/Soyisim Yazdırmalıdırlar.)
.... Read More

be able to

Posted by admin On Aralık - 10 - 2010

BE ABLE TO

�be able to� ile �can� arasında anlam açısından bir fark yoktur. İkisi de yapabilirlik belirtir. Zamanına göre �am/is/are able to� ya da �was/were able to� şeklini alır. �Was/were able to� ise could ile aynı anlamı taşır. Her zaman kendisinden sonra fiilin yalın hali kullanılır.

She can dance in Latin fashion. = She is able to dance in Latin fashion. (Latin tarzında dans edebilir.)

She could use a computer before the accident. = She was able to use computer before the accident.

(Kazadan önce bilgisayar kullanabiliyordu.)

NOT: Ancak geçmişte karşılaşılan bir güçlükten kurtulma ve o güçlüğe karşı başarılı olma anlamında sadece �was/were able to �

Despite the heavy rain, we were able to arrive at the station on time.

( Yoğun yağmura rağmen, istasyona zamanında varabildik.)Read More

had better

Posted by admin On Aralık - 10 - 2010

HAD BETTER

�Had better� �should� anlamı taşır. Tavsiye anlatır. Tüm öznelerle aynı şekilde kullanılır ve her zaman ardından fiilin yalın hali gelir. Yaparsan iyi olur ifadesi taşır.

You had better go now. = You should go now. (Şimdi gitsen iyi olur.)

You shouldn’t go now. = You had better not go now. ( Gitmessen iyi olur.)

BE TO

  • Bir plan, program ya da tarifeden bahsederken gelecek zaman anlamında kullanılır. Kendisinden sonra fiilin yalın hali kullanılır.

The train is to depart in ten minutes. (Tren on dakika içinde ayrılacak.)

  • Bir görev, zorunluluk veya emirden bahsederken kullanılır.

You are to pay the money by 18 th of December. (Parayı 18 Aralığa kadar ödemen gerekiyor.)

  • Amaç ve beklenti ifade ederken kullanılır.

If he... Read More

should, ought to

Posted by admin On Aralık - 10 - 2010

SHOULD

Positive

I/you/we/they/he/she/it should stop .

Negative

I/you/we/they/he/she/it should not stop.

shouldn’t

Question

Should I/you/we/they/he/she/it stop ?

  • Should konuşmacının tavsiyesini ifade eder.

I should do more work. (Daha fazla çalışmalıyım.)

You should not sit close to TV. (TV ye yakın oturmamalısın.).... Read More

may, might

Posted by admin On Aralık - 10 - 2010

MAY / MIGHT

May ve might ,şu an yada gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümleye �-ebilir,-abilir� anlamı katar. Tüm özneler ile aynı şekilde kullanılırlar ve kendilerinden sonra fiilin yalın hali gelir.

Positive

I/you/we/they/he/she/it may come tomorrow

might

Negative

I/you/we/they/he/she/it may not come tomorrow. Not: May not’ın kısaltılmış hali yoktur.

might not

mightn’t

Question

May I/you/we/they/he/she/it come tomorrow?

Might

Examples:

The letter may come tomorrow. (Mektup yarın gelebilir.)

might

She may not be at home. (E... Read More

Geçmis Zaman / Simple Past Tense

Posted by admin On Aralık - 10 - 2010

SIMPLE PAST TENSE (Geçmiş zaman)

Simple Past Tense’ i geçmişte olmuş bitmiş olaylardan bahsederken kullanırız. Genellikle olaynın olduğu zamanı da cümlede belirtiriz. (yesterday, last night �)

Positive Sentence

Olumlu cümlede tüm öznelerde birlikte fiiliin ikinci hali kullanılır. Ingilizcede bazı fiiller regular (düzenli), bazı fiiller irregular (düzensiz) dır. Düzenli fiillerin ikinci halini elde etmemiz için �ed eklememiz yeterlidir. Ancak bazı istisnalar vardır:

- e ile biten fiillerde sadece � d eklenir: live – lived like – liked

Bir sessiz harf ve � y ile biten fiilerde �y düşürülür ve �ied eklenir: apply – applied try – tried

Bir sesli ve bir sessiz harf ile biten birçok fiil sessiz harf iki kez yazılır ve �ed eklenir: stop – stopped

plan – planned

Düzensiz fiilerin ise belli bir kuralı yoktur,... Read More

2012 YDS SORU ve CEVAPLARINA ULASMAK ICIN TIKLAYINIZ...
2011 YDS SORU ve CEVAPLARINA ULASMAK ICIN TIKLAYINIZ...
2010 YDS SORU ve CEVAPLARINA ULASMAK ICIN TIKLAYINIZ...
?>