2011 Kpds İlkbahar Çözümleri

Posted by admin On Haziran - 15 - 2011

2011 KPDS İlkbahar Sınavı’nın İlk 34 Sorunun Çözümleri

1. Hükümet sahillerdeki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için girişimde bulunacakmış. Eylem “müdahele” yani içeriye doğru yapılan bir eylem olduğu için “-in” ön eki le başlayan “initiative” fiili hem yapısal olarak, hem de anlamsal olarak doğrudur. “investment-yatırım”da içeri doğru yapılan bir eylemdir. Şıkların adaylara göre yer değiştirmediği eski sistemde şıklar iki veya üçe indirildiğinde üstteki şık çoğunlukla doğru cevap oluyordu. Bu sorular kılavuz testin soruları olduğu için bu kural burada da geçerli. O nedenle doğru cevap B.

2. Burada bilişsel süreçlerin (cognitive processes) taşıdığı ortak özelliklerden söz edildiği için ortak yapılan bir eylem söz konusu. Ortak eylem bildiren fiiller genellikle co- ön eki aldığı için C şıkkındaki “common” doğru sıfat olmaktadır. Cevap: C.

3. Sorudaki “generally” sözcüğü, başta İspanyol edebiyatı için kullanılan terim için üretilen, yani “generate” edilen “allegory, symbolism, and metaphor”, sözcükleri için kullanılmış. (generate, elektrik üreten jeneratör olarak Türkçeye de girmiş) Cevap E.

4. Bu sorunun şıklarındaki “apply, owe, contribute, pertain, attribute” fiillerinin hepsi de “to” alır. Bu nedenle çok çeldiricili bir sorudur. Ancak bu fiillerin yalnızca bir tanesi ortaklaşa yapılan bir eylemi anlatıyor; co- ön ekiyle başlayan contribute. Yani Marie Elizabeth Zakrzewska (X), women (Y)”lere katkıda bulunuyor. X ve Y olmadan co- lu bir eylem olmuyor. Cevap D.

5. AB Dışişleri bakanları, Sırbistan’dan iki kaçağı iade etmesini istiyormuş. E şıkkındaki “Turn” dönmek, çevirmek anlamlarına geldiği için doğru. Turn over, teslim etmek. Burada eylemin yönü değil de fiil kökü bizi sonuca götürdü. Ancak bu nadiren olan bir durumdur.
Cevap E.

6. Who/which cümlelerinin fiili bu cümleler varlıklar hakkında genel bilgi verdikleri için genellikle V1 olur, cevap bu nedenle D.

7. Aynı nedenle WHICH anlamındaki THAT cümlesinin fiili de V1. Cevap B.

8. İki şey varsa preposition between olur. ” —1100 and 1590”. Cevap C.

9. Bu soru, SR220, uçmayı öğrenmeye ilgi duyan insanlar için (FOR) ilginç bir uçak olduğundan, cevabı kolay bulunacak bir soruydu. Cevap E.

10.The+isim……….. hemen hemen her zaman “OF” alır. Cevap B.

11. “Presumably” kelimesi muhtamelen anlamına geldiği için bu soruda bir olasılıktan söz ediliyor. Yine ön ek yardımıyla bulunabilecek bir soru. Pre- önceden anlamına gelir. “assume” varsaymak, fiili ile birlikte bir olasılıktan bahsedileceği zaman kullanılır. In case’de olur diye, anlamına geldiği, yani bir olasılıktan söz ettiği için uygun cevap A oluyor.

12. Şıklarda “in which” varsa büyük olasılıkla doğru cevap o oluyor. Burada peynir festivalinde ne yapıldığı anlatıldığı için kullanılıyor. Cevap D.

13. Bu sorudaki “also” , de-, da- sözcüğü paralellik veya benzerlik çağrıştırıyor. “As in” de benzerlik bildirdiği için doğru oluyor. Cevap E.

14. Bu sorudaki “……. The largest” ifadesi süperlatif bir yapı. Bu yapılarda çok sık kullanılan sözcük ise “one of” tur. Ayrıca isim+who/which/that, kalıbımıza göre “…lake” ten sonra THAT gelmesi de çok doğal. Cevap B.

15. THAT isim cümlelerinin fiilleri de genellikle (%70-80) V1 olur. Bu nedenle D şıkkındaki “should” doğru şık oluyor.

16. Çocukların yaşam boyunca başarılı olmaları için ebeveynleri onlara bebeklikten (FROM) itibaren öğretmenlik yapmaları gerekir. Cevap C.

17. Bu tavsiyelere uyan anne-babaların (bu çabalarının) sonunda (result in) zeki çocukları olur mu? Cevap: E

18. Some-other ikili yapısı tekniğimize göre bağlaç bir zıtlık bağlacı olmalıdır. Bu soruda “some-many” ikili yapısı var. Doğru cevapta A olur.

19. BU soruda okumayı okula başlamadan öğrenen çocuklarla okulda öğrenen çocuklar, başarı düzeyleri bakımından karşılaştırıldığı için “normal” sıfatını” more sözcüğü niteler. Cevap B.

20. V3’ten sonra “by” kullanılır. Cevap: A.

21. Bir önceki soruda olduğu gibi yine iki şey karşılaştırılıyor. Cevap yine more, yani D.

22. Şıklarda “on” edatı ile kullanılan tek fiil “depend” tir. Bu fiil çok sorulur. Cevap: B.

23.ve 24. “A nation capable of developing its power to manufacture, (23)— it makes use of its system of production, thus (24)— quite in the same spirit as the landed proprietor who, by the sacrifice of some material wealth, allows some of his children to learn a production trade.”, gerçekten zor iki soru.

Aynı cümleden iki sözcük çıkarılması işi daha da zorlaştırmış. İç içe girmiş iki cümleyi ayırmak ta çok zor. Anlamdan çok yapıdan hareket ederek, “makes” ve “allows” fiillerine bakarak 24. Sorunun cevabının B şıkkındaki “acts” olduğu anlaşılıyor.

23. sorunun cevabını ise şıkları yapısal olarak uyum açısından eleyerek bulabiliriz. A’daki which, olmaz, çünkü sıfat cümlelerinde virgül, yalnızca bilinen bir varlık hakkında bilgi verilirken kullanılır. Bu soruda ise “A state” ten bahsediliyor, yani bilinmeyen bir varlıktan. B, deki “that”, virgülden sonra kullanılmaz. Aynı şekilde C’deki “what”, D’deki “how” birer isim cümlesi bağlacı oldukları için onlardan önce de virgül gelmez (I don’t know what to do/how to g oto the station, örneklerinde olduğu gibi). Geriye yalnız, yanlış olabileceği konusunda bir şey söyleyemeyeceğimiz E kalıyor. Cevap E.

25. Burada iki ip ucumuz var; if cümlesi kalıbı ve Ahmet-He. Sorudaki if cümleciğinin fiili “existed” yani V2 olduğu için şıklarda “would “ arayalım. Bu yalnızca C’de var. Buradaki fiil “would have V3” yani 3. Tip if cümlesinin ikinci kısmı olduğu için mixed type if cümlelerini bilmeyen birisi E’deki “might” ın da doğru olabileceğini düşünmüş olabilir. Ancak sorudaki “such evidence” ile C’deki “it” öznesi arasında “Ahmet-He” ilişkisi E’de yok. Cevap bu nedenle C.

26. Önek bilgisi çok önemlidir. Anlamını tam olarak bilmediğimiz kelimeler konusunda bize yardımcı olur bu bilgi. Yukarıda pre- ön ekinden söz etmiştik. Burada tekrar işimize yarıyor. E şıkkındaki fiil “foresee” nin ön eki “fore-“de “pre-“gibi “önceden” anlamına gelir. Bu nedenle “predict” ile “foresee” eş anlamlıdır. Soru başındaki “just as” benzetme amacıyla kullanıldığı için E şıkkı doğru olmaktadır.

27. Bu soruda da “teenagers” ile “pre-teenagers”, tutkuları konusunda karşılaştırılmış. Yine bir zıtlık bağlacı sorusu. Cevap A.

28. Ahmet-He’ye göre B veya C doğru olabilir. Zaman uyumu açısından sorudaki “speaks” fiili ile C şıkkındaki “seems” arasında tens benzerliği var. Cevap: C

29. Sorudaki “can” ile E şıkkındaki “can” kullanımı arasında anlamsal uyum var. Cevap E.

30. 25. Sorudaki gibi yine bir “if” cümlesi sorulmuş ama bu defa onun tersi, yani burada “would” verilmiş”, V2 aramamız gerekiyor. Bu nedenle doğru cevap, önce yapısal olarak D.

31. 18. Soruda sözünü ettiğimiz “some-other” ikili yapısı tekniğimize göre doğru cevap “while” bağlacı ile başlayan B.

32. İyi bir uydu radyosunun sinyalleri iyi alması için alıcının uyduya yönlendirilmesi gerekir.
Cevap D.

33. Yine anlamdan hareketle yapılabilen bir soru. İnsan kulağı düşük frekanslı sesleri duyamaz. Bu nedenle bilim adamları balinaların seslerini duymak cihazlara gereksinim duyarlar. Cevap A.

34. Sorudaki “rich” çokluk bildirir. Bu nedenle “nerde çokluk orda zıtlık” tekniğimize göre önce “although” bağlacının bulunduğu C şıkkını anlam testinden geçiririz. Buradaki “them” sözcüğü de sorudaki “museums and historic sights” arasında Ahmet-He ilişkisine sahip.
Cevap C.

.

Comments are closed.

2012 YDS SORU ve CEVAPLARINA ULASMAK ICIN TIKLAYINIZ...
2011 YDS SORU ve CEVAPLARINA ULASMAK ICIN TIKLAYINIZ...
2010 YDS SORU ve CEVAPLARINA ULASMAK ICIN TIKLAYINIZ...
?>